Altan projektafklaring

Hvad kan vi hjælpe med?

Udeliv og altaner prioriteres højt hos beboere i etageejendomme. Påtænker I at etablere nye altaner i jeres ejendom, tilbyder vi at deltage i et møde med jeres bestyrelse/altanudvalg for gennemgang af jeres ønsker og forventninger, som skal danne baggrund for udarbejdelse af skitseprojekt og budgetoverslag. 

Efterfølgende udarbejder vi et skitseprojekt for altanernes placering. Skitseprojektet skal lægge vægt på foreningens arkitektoniske udformning på bedst mulig vis, og tilgodese samtlige beboere i ejendommen, samtidig med at kommunens retningslinjer for altanopsætning overholdes.