Projektforslag

Hvad kan vi hjælpe med?

For at hjælpe jer med at skabe grundlaget for beslutningen om vedligeholdelse eller forbedring af jeres ejendom, kan vi tilbyde at udarbejde et ”mini”-projektforslag for jeres ejendom. Projektforslaget er en beskrivelse af og redegørelse for relevante forhold i relation til det udvalgte projekt, som I påtænker at gennemføre. Dette kan være med udspring i et vedligeholdelsesbehov, som er anført i en vedligeholdelsesplan eller andet. Da projektforslaget udføres på en eksisterende ejendom og har karakter af renovering, er det kun relevante forhold som berøres i projektforslaget, herunder:   

  1. Renoveringsbehov (kortfattet tilstandsvurdering). 
  2. Beskrivelse af eksisterende og fremtidige forhold. 
  3. Projektbeskrivelse for forskellige forslag. 
  4. Projektøkonomi (budgetter) for de forskellige forslag. 
  5. Myndighedsforhold. 
  6. Relevante beboerforhold.