Teknisk ejendomsvurdering

Hvad kan vi hjælpe med?

Har I fået mulighed for at købe den udlejningsejendom I bor i, kan vi tilbyde at udarbejde en teknisk ejendomsvurdering med tilhørende budgetoversigt, som danner grundlag for beslutningen om evt. køb af ejendommen. 

Vi gennemgår og registrerer ejendommens eksisterende forhold for de bygningsdele, I som ejer vil have vedligeholdelsespligten for, hvorefter vi i første omgang udarbejder en budgetoversigt samt efterfølgende (hvis der er tilslutning til køb af ejendommen) udarbejder en tilstandsbeskrivende rapport for ejendommen.